Derfor bør din bedrift ha et aktivt forhold til PR

Mange bedriftseiere og markedssjefer som utarbeider markedsplaner for det kommende året setter av ressurser til betalt annonsering, innholdsutvikling til web og sosiale medier, men inkluderer ikke en dedikert pott til PR-arbeid.

Skrevet av:

Foto av Ingvill Uhlen Otterlei, Rådgiver i Havnevik
Ingvill Uhlen Otterlei Rådgiver

Publisert: 16. september 2021

- Det kan skyldes mangel på erfaring eller rett og slett usikkerhet knyttet til hvordan pressen funker. Her skal jeg tydeliggjøre hvorfor du bør inkludere PR som en del av ditt markedsarbeid.

Merk: PR (Public Relations) er et vidt begrep som kort sagt betyr planlagt og strategisk kommunikasjon med en bedrifts omgivelser. I denne saken fokuserer jeg utelukkende på medierelasjoner.

Illustrasjon av en megafon

Du oppnår økt grad av troverdighet

Se for deg at du leser avisen over morgenkaffen en lørdags morgen. Du registrerer noen annonser, men du leser nok grundigere gjennom de ulike redaksjonelle sakene.

Verdien av redaksjonelt innhold veier høyere enn betalt spalteplass. Hvorfor? Kilden er uavhengig og budskapet fremstår derfor som mer troverdig.

Forskning viser, ikke overraskende, at vi stoler mer på hva andre sier om oss, enn hva vi sier selv.

Du når ut til et større publikum

I markedsplanen har du definert bedriftens målgrupper som dere henvender dere til gjennom egne kanaler over tid. Ved å implementere PR som et ledd i dette arbeidet får du en unik mulighet til å nå ut til et langt større publikum enn du normalt sett hadde gjort.

Du bygger merkevare

Enkelt sagt består en merkevare av de assosiasjonene folk har til din bedrift. Merkevarebygging er langsiktig arbeid der PR bør være ett av flere ledd. En godt gjennomarbeidet PR-plan kan bidra til å påvirke omdømmet i ønsket retning.

Det er selvsagt underliggende at det man kommuniserer ut samsvarer med virkeligheten, og at man ikke pynter på sannheten for å oppnå økt oppmerksomhet. Da fungerer det hele mot sin hensikt.

Du skaper intern stolthet - og ekstern attraktivitet

En av bedriftens viktigste målgrupper er egne ansatte. Bedriftens ambassadører utad. Ved å lese en positiv sak om egen arbeidsgiver i en lokal, regional eller nasjonal avis, vil man umiddelbart kjenne på en stolthetsfølelse. “Dette er jeg en del av”. Parallelt vil positiv omtale kunne bidra til å tiltrekke ny, attraktiv arbeidskraft.

Hva er en sak?

Redaksjonenes hverdag er preget av høyt tempo, deadlines og jakten på gode saker. Men hva er egentlig en god sak? Vi har fått henvendelser fra kunder som ønsker å sende ut en pressemelding om en sak som i beste fall har potensial til å bli en notis, eller som i forbifarten tilfeldigvis nevner noe vi ser kan bli en kjempesak. Da er det vår jobb å tydeliggjøre hvordan redaksjonene tenker når de vurderer en sak.

Når er det riktig å sende en pressemelding? Når holder det med en telefon og noen bulletpoints? Også var det pressekonferanse - når vil det være riktig? Og hvilket medium kan være interessert i de ulike sakene?

Satt i system

Vi har lang erfaring og gode rutiner for planlegging, implementering og oppfølging av PR-arbeid. Med gode systemer for nyhetsovervåking fanger vi opp saker umiddelbart når de publiseres.

Vi bruker også verktøyet til å følge med i nyhetsbildet om det dukker opp tematikk som vi mener er riktig for kunden å engasjere seg i.

I bunn og grunn handler PR om å utvikle og fortelle gode og engasjerende historier.

PR er et eget fagfelt, og jeg hjelper deg gjerne med å sette opp en verktøykasse som gjør deg godt rustet til å implementere PR som en del av markedsarbeidet.

Vil du vite mer? Ring Ingvill eller Børre for en prat.

Foto av Ingvill Uhlen Otterlei, Rådgiver i Havnevik
Ingvill Uhlen Otterlei Rådgiver ingvill@havnevik.no / 92266506
Foto av Børre Andreassen, Rådgiver i Havnevik
Børre Andreassen Rådgiver borre@havnevik.no / 98043849