Digital markedsføring, sa du?

Digital markedsføring er i vinden som aldri før. Men hva er det egentlig? Og er det relevant for din bedrift? Kan SEO, Ad Words og Google Display gi deg flere leads, salg eller tilgang til nye kundegrupper?

Skrevet av:

Foto av Børre Andreassen, Rådgiver i Havnevik
Børre Andreassen Rådgiver

Publisert: 02. november 2021

Jeg vil i dette innlegget reflektere litt over hvilken rolle digital markedsføring har, sett opp mot de grunnleggende prinsippene for effektiv kommunikasjon.

Økt bevissthet rundt digital markedsføring

I dag er det flere byråer som spesialiserer seg på digital markedsføring, og en del bedrifter velger også å ansette egne innholdsprodusenter eller digitale markedsførere.

La oss være enige om at bedrifter i dag er helt nødt til å ha et bevisst forhold til hvordan de kommuniserer på digitale flater. De digitale flatene gir en markedsfører store muligheter - men de byr også på enkelte utfordringer og fallgruver som vi må være obs på. La oss stoppe opp ved et par av dem:

De grunnleggende prinsippene for kommunikasjon er viktigere enn noensinne

Selv om den digitale utviklingen påvirker hvordan vi mennesker orienterer oss mot omgivelsene er det liten grunn til å forkaste de gode gamle prinsippene for påvirkning. Retorikkens far, Aristoteles, beskrev de tre formene for appell som logos, etos og patos. Han mente at alle tre elementene var sentrale i enhver streben med å overbevise en mottaker.

Man må altså være bevisst på når det er riktig å kommunisere til en mottakers fornuft med rasjonelle argumenter, til vår moral med etisk argumentasjon eller med innlevelse og pasjon for å stimulere våre følelser. Vi er fortsatt bare mennesker av kjøtt og blod og vi lar oss påvirke på flere nivåer selv om vi lever i et høyteknologisk og digitalisert samfunn. Vi må bare tilpasse oss til andre formater og et knappere tidsvindu. Det blir vanskeligere å få tilstrekkelig tid og eksponeringsflate til å rekke rundt med alt man vil si på en gang.

Av den grunn har det vokst frem begreper som blant annet “Inbound marketing”, der hensikten er å påvirke målgruppen systematisk over tid, med temaer og trender som er relevante og som skaper begeistring, engasjement, og på sikt - konvertering. En slik “indirekte” tilnærming skyldes at vi trenger å strekke påvirkningen ut i tid og fordele våre budskap på ulike flater, intervaller og nivå for interaksjon.

Et bilde som viser at det finnes utallige digitale plattformer.

Sosiale medier er ikke add-ons, men selve motoren

Tradisjonelt har man utviklet reklamekampanjer der store budskapsvennlige flater dominerer. Boards, messevegger, helsider og kinolerret er tiltalende formater som åpenbart gir gode muligheter til å “forføre” målgruppen.

Men for å sikre varig tilstedeværelse og synlighet, må strategisk bruk av sosiale medier inngå i selskapets merkevarestrategi. Hva betyr dette? Jo, man trenger å forstå hvordan sosiale medier fungerer i en markedsføringskontekst, og man trenger operative krefter til å sette opp redaksjonsplaner, publisere innhold, måle trafikk og sikre konverteringer gjennom kontinuerlig aktivering av målgruppen.

Ved en jevnlig tilstedeværelse på sosiale plattformer får man mulighet til å påvirke målgruppen over tid. Vi beveger oss da i målgruppens eget sosiale univers, der nyhetsverdi og relevans må være høy for at noen skal gidde å bry seg med hva en skriver.

Har du et sted å lande interessen?

Selv om sosiale medier er viktigere enn noensinne, er det også nødvendig å ha forhåndsdefinert mål og mening med den spesifikke aktiviteten. Ofte kan det handle om å skape interesse for et tema som på sikt skal styrke bedriftens omdømme i utvalgte kundesegmenter. Andre ganger kan det være snakk om konkrete salgsmål, der man ønsker at forbrukere skal bestille et produkt eller en tjeneste.

Å tenke strategisk rundt hva kommunikasjonen skal føre til er derfor helt sentralt, og som et resultat av dette blir det også langt enklere å definere noen konverteringsmål. I arbeidet med dette vil man også lettere kunne se om noe “lugger” i kundeflyten. Er nettsiden tungvint å bruke på mobil, så er det nødvendig å gjøre noe med dette dersom du legger ut innhold for sosiale medier der mobilbaserte plattformer dominerer.

Digital markedsføring krever breddekompetanse

Å jobbe med digital markedsføring har helt klart en teknisk komponent. Man må kunne sette opp aktiviteter på de sosiale verktøy som er relevante og man må forstå metodikken som blant annet Google baserer seg på.

Men det viktigste med all digital markedsføring er å ha kontroll på hele kommunikasjonskjeden: Budskap, visuell retorikk, kanalvalg, målgrupper og budsjetter - alt må henge sammen. Svikter et ledd så faller effekten, og da er det avgjørende å kunne analysere seg raskt fram til hva som må forbedres. Det er derfor viktig å sitte med kompetanse til å forvalte hele verdikjeden slik at man sette inn korrigerende tiltak raskt og effektivt.


Påvirkningskraft - ikke prosessorkraft

En dyktig kollega i kommunikasjonsbransjen sa en gang til meg: “Det er blitt så enkelt å nå ut, men mye vanskeligere å nå inn.” Det er derfor god digital markedsføring fortsatt må basere seg på en helhetlig vurdering og anvendelse av alle elementer som bidrar til kraftfull påvirkning. Og nettopp derfor bør man søke samarbeid der man finner komplementære disipliner i grensesnittet mellom kommunikasjon og teknologi.

Snakk med oss om digital markedsføring.

Foto av Børre Andreassen, Rådgiver i Havnevik
Børre Andreassen Rådgiver borre@havnevik.no / 98043849
Foto av Kristianne Havnevik, Rådgiver i Havnevik
Kristianne Havnevik Rådgiver kristianne@havnevik.no / 95934555
Foto av Ingvill Uhlen Otterlei, Rådgiver i Havnevik
Ingvill Uhlen Otterlei Rådgiver ingvill@havnevik.no / 92266506