Slik bygger vi din merkevare

Det er ikke tilfeldig at du assosierer Kvikk Lunsj med skitur eller Volvo med sikkerhet. Dette er gjennomarbeidede, etablerte budskap som er bygget opp av Freia og Volvo i årevis. Det handler om å påvirke brukeren til å føle og oppleve det du vil merkevaren din skal være for brukeren.

Skrevet av:

Foto av Ingvill Uhlen Otterlei, Rådgiver i Havnevik
Ingvill Uhlen Otterlei Rådgiver

Publisert: 27. august 2021

Logisk? Ja. Quickfix? Nei. Det krever en god strategi i bunn og langsiktig merkevarebygging.

I vår arbeidshverdag er vi så heldig som får bistå kunder med det vi brenner for. Alt fra innholdsproduksjon, nettsider, visuelle identiteter, systemdesign, messestander for å nevne noe. (Les mer om hva vi gjør her). Spennet er stort, men selve prosessen er ofte den samme.

Vi jobber metodisk med å utvikle gode kommunikasjonsløsninger som gir resultater. Og det er nettopp det vi er lidenskapelig opptatt av - å skape ting som virker.

Målrettet markedsarbeid krever innsikt.

Før vi setter i gang med selve utviklingsarbeidet er det en forutsetning at vi blir godt kjent med kunden og forstår hvor skoen trykker. Våre prosjekter innledes derfor med en tre timers merkevaresprint med kunden, et flust av post-its og gode diskusjoner.

Kort fortalt kartlegger vi dagens situasjon og lager et målbilde. Dette resulterer i et veikart som gjør kunden relevant, mer bevisst og i bedre stand til å møte utfordringer. For utfordringer vil alltid komme. Jo bedre rustet man er, jo bedre klarer man å ri stormen av.

Illustrasjon av dokumenter, logoer og annet som går gjennom en trakt og destilleres

De fem H`ene.

Sammen diskuterer og konkluderer vi hva vi skal kommunisere (budskap) til hvem (målgruppe), på hvilken måte (stil&tone), i hvilke medier (kanaler) og i hvilken hensikt (mål).

Målet er at vi lander på en felles forståelse av de kommunikasjonsutfordringer man står overfor, og et bevisst forhold til hvordan disse bør møtes.

Cut the crap.

Så trekker vi oss tilbake og bearbeider alt vi har snakket om. Med utgangspunkt i all informasjon vi avdekker, bruker vi vår fagkunnskap og erfaring til å sammenfatte et strategidokument som gir retning.

Mange assosierer strategidokumenter med store, tunge blekker som ledelsen bruker mye tid på, men som aldri faktisk blir fulgt eller implementert innad i organisasjonen.

Selv har vi troen på enkle, men tydelige strategier som gir konkrete tiltak og som revideres med jevne mellomrom. For med tiden endres selskapet, markedet og trendene, og om strategien ikke følger denne utviklingen vil den raskt være utdatert.

Så, hva vil du assosieres med?

Hensikten med strategien er å skape, forsterke eller utvikle merkevaren din. Til syvende og sist består merkevaren din av de assosiasjonene som brukeren knytter opp mot ditt selskap.

Ved å jobbe strategisk tar du kontroll over denne prosessen, og du kan jobbe for å påvirke brukeren i ønsket retning.

Snakk med oss om hvordan vi kan bygge din merkevare.

Foto av Ingvill Uhlen Otterlei, Rådgiver i Havnevik
Ingvill Uhlen Otterlei Rådgiver ingvill@havnevik.no / 92266506
Foto av Børre Andreassen, Rådgiver i Havnevik
Børre Andreassen Rådgiver borre@havnevik.no / 98043849
Foto av Anders Havnevik, Rådgiver / Daglig leder i Havnevik
Anders Havnevik Rådgiver / Daglig leder anders@havnevik.no / 90203073
Foto av Kristianne Havnevik, Rådgiver i Havnevik
Kristianne Havnevik Rådgiver kristianne@havnevik.no / 95934555
Foto av Thomas Thomassen, Rådgiver i Havnevik
Thomas Thomassen Rådgiver thomas@havnevik.no / 90863032